ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ TFRS9 และมาตรฐานการจัดการคุณภาพ

TFRS9

 

TFRS9 ถูกสร้างขึ้นและกำหนดโดยองค์การระหว่างประเทศเพื่อที่TFRS9 เป็นองค์กรที่กำหนดมาตรฐานที่การค้าทุกรูปแบบต้องปฏิบัติตามและปฏิบัติตาม การสร้างมาตรฐานอุตสาหกรรมช่วยให้องค์กรและองค์กรต่าง ๆ สามารถก้าวไปสู่ระดับที่สูงขึ้นในด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และความยั่งยืน TFRS9 จะพิจารณาทุกแง่มุมของธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติงาน การจัดหาพนักงาน และบริการ เพื่อตรวจสอบว่าบริษัทปฏิบัติตามมาตรฐาน TFRS9 หรือไม่ หากบริษัทมีคุณสมบัติตรงตามหรือเกินกว่ามาตรฐาน การรับรองหรือการรับรองมาตรฐาน TFRS9 จะได้รับ

การรับรองTFRS9 ไม่ใช่เรื่องง่าย

บริษัทจะใช้เวลาประมาณสามปีจึงจะได้รับการรับรอง และในช่วงหลายปีที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่อย่างอุตสาหะและเตรียมการเพื่อให้แน่ใจว่าได้มาตรฐาน การรับรองTFRS9 ที่ต้องการมากที่สุดอย่างหนึ่งคือ TFRS9 ซึ่งเป็นมาตรฐานการจัดการคุณภาพที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นหลัก ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่าบริษัทมีความสามารถในการตอบสนองและเกินความคาดหวังของตลาดในแง่ของคุณภาพและประสิทธิภาพ

การรับรองนี้เป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานและแนวทางการจัดการคุณภาพระดับTFRS9 ซึ่งเป็นรากฐานสำหรับการจัดตั้งระบบการจัดการคุณภาพ การปฏิบัติตามมาตรฐานสากลเป็นสิ่งสำคัญหากบริษัทต้องการมีส่วนร่วมในตลาดโลก แม้ว่าข้อกำหนดสำหรับการรับรองจะได้รับการแก้ไข แต่บริษัทต้องแสดงให้เห็นถึงความสม่ำเสมอในการปฏิบัติตามภาระผูกพันขององค์กรและการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพโดยมีเป้าหมายในการส่งมอบความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า

TFRS9 บริษัทสังเกตการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

กระบวนการเพื่อรักษาความสอดคล้อง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการคุณภาพ TFRS9 บริษัทจำเป็นต้องสร้างและรักษาการปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ และแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดตั้งแต่การผลิตผลิตภัณฑ์ไปจนถึงหลังการซื้ออย่างเข้มงวด บริษัทต้องมั่นใจในคุณภาพตลอดและในทุกกระบวนการ ปัญหาด้านคุณภาพสามารถตรวจพบได้ภายในองค์กร ในระดับการผลิตและก่อนการจัดจำหน่าย แต่ปัญหาบางอย่างอาจรับรู้ได้ก็ต่อเมื่อนักวิจารณ์ ผู้ใช้ปลายทาง หรือลูกค้าให้ข้อเสนอแนะ จำเป็นสำหรับบริษัทที่จะเรียกร้อง

ดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพื่อรับประกันคุณภาพและปฏิบัติตามมาตรฐานTFRS9มาตรฐานและข้อกำหนดการจัดการคุณภาพ TFRS9 ใช้ได้กับทุกองค์กร โดยไม่คำนึงถึงขนาดและอุตสาหกรรม TFRS9 ไม่ได้จำกัดหรือกำหนดองค์กรว่าควรปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างไร ตราบใดที่องค์กรดังกล่าวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์บางประการ สิ่งนี้สนับสนุนให้องค์กรต่างๆ คิดค้นวิธีรักษาการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ไม่เหมือนใคร ในบรรดากลุ่มมาตรฐาน TFRS9 เป็นการรับรองระบบเดียวที่องค์กรต่างๆ อาจแสวงหาเพื่อให้ได้มา เพื่อแลกกับการทำงานหนัก

 

Comments are closed.